ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків» — одне з провідних підприємств України з видобутку, збагачення та збуту природних кварцових пісків. Здійснює свою діяльність на базі Папернянського і Грибово-Руднянського родовищ в Ріпкинському районі Чернігівської області.

 

Це одне з найрентабельніших, ефективно працюючих підприємств у регіоні, яке за час багаторічної роботи отримало репутацію надійного ділового партнера українських та закордонних компаній. Частка його продукції на ринку України сьогодні становить до 30% поставок скляних пісків, що використовуються у виробництві листового віконного, лабораторного, медичного скла, скляної тари, кришталю, облицювальної плитки, кераміки, сухих будівельних сумішей та інших видів продукції. У загальному обсязі поставок до 40% становить експорт продукції на склозаводи Росії, Білорусі, Болгарії.

 

У 2009 р. на підприємстві був успішно реалізований інвестиційний проект будівництва сучасної збагачувальної фабрики. У процесі збагачення сьогодні використовується технологічне устаткування провідних світових компаній: зневоднювач піску (Gardner Denver), сушильна піч (Ventilex), очисні системи (Dorr-Оliver), високочастотні грохоти (Derrick) та інше сучасне обладнання. Завдяки впровадженню нових технологій значно збільшилися ефективність і рентабельність виробничого процесу. Продуктивність фабрики становить 700 тисяч тонн збагачених кварцових пісків на рік.

 


Із відкриттям фабрики підприємство суттєво розширило лінійку марок піску, що випускаються: від ПК-050-З до ПК-015-З. Оснащена всім необхідним обладнанням фізико-хімічна лабораторія підприємства постійно контролює технологічний процес видобутку і збагачення. Аналіз та перевірка кварцових пісків підтверджуються паспортом якості продукції.

З 2013 р. ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків» здійснює свою діяльність спільно з німецькою компанією «Quarzwerke» - світовим лідером у галузі видобутку та збагачення нерудних корисних копалин.

 

 

Багаторічний досвід роботи дозволяє підприємству стабільно розвиватися і нарощувати обсяги реалізації продукції. Постійна робота з поліпшення якісних показників піску, планове збільшення обсягів продукції, стабільне постійно діюче виробництво викликають довіру у наших клієнтів і сприяють довгостроковому та взаємовигідному співробітництву. Ми завжди готові вислухати ваші пропозиції і відповісти на запитання.

 

 

 

 

 

 

 

“Papernia quartz sand quarry” LLC is one of the leading Ukrainian companies in the sphere of extraction, processing and refining and sale of natural quartz sand. Its activity is based on Papernia and Hrybova-Rudnia deposits located in Ripky district of Chernihiv region.

  

It is one of the most profitable and efficient enterprises in the region, which has gained a reputation of a reliable business partner of Ukrainian and foreign companies during its long-term activity. At the present time the share of its products in Ukrainian market is up to 30% of quartz sands’ sales, which are used in the production of sheet window, laboratory, medical glass, glass containers, crystal ware, facing tiles, ceramics, dry building mixes and other kinds of products. In the total sales volume near 40% belong to the products exported to glass plants of Russia, Belarus, Bulgaria.

  

In 2009 the company successfully carried out an investment project on building and construction of a modern processing and refining plant. At the present time we use the following production equipment of the leading international manufacturers in the process of processing and refining: sand dryer (Gardner Denver), drying stove (Ventilex), purification systems (Dorr-Оliver), high-frequency screens (Derrick) and other state-of-the-art equipment. The  production  process  became more efficient and profitable because of the introduction of innovative technologies. Our plant’s capacity is 700 thousand tons of the enriched quartz sand per year.

  

After the plant’s opening, the enterprise has considerably increased the variety of sand brands produced, ranging from ПК-050-З to ПК-015-З. Our company’s physical and chemical laboratory, which is equipped with all necessary equipment, controls technological processes of production and enrichment. Analysis and control of quartz sand are confirmed by the product quality certificate.

 

Since 2013 “Papernia quartz sand quarry” LLC has been  acting together with the German company Quarzwerke Gruppe, which is the world’s leader in the sphere of production and enrichment of non-metallic minerals.

 

Company’s long experience ensures its stable development and increasing of sales volumes. The  constant improvement of sand quality properties, planned increasing of production output, stable and continuous manufacturing create our clients’ credibility and stimulate a long-term and mutually beneficial cooperation. We are always opened for your offers and ready to answer your questions.

 


 

 

 

 

 

 
Яндекс.Метрика